Hoạt động Happy Vivu

VINH DANH NHÂN VIÊN XUẤT SẮC 2020
GIẢI ĐẤU BI LẮC HAPPY TEAM 2020
KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG MỚI CỦA HAPPY VIVU
TEAM BUILDING HÈ VỚI HAPPY TEAM
TRAVEL LIFE STYLE 1 CỦA HAPPY VIVU
TỔNG KẾT NĂM 2019 CỦA HAPPY VIVU
LỄ TỔNG KẾT 2020 CỦA HAPPY VIVU