Đặt Booking theo yêu cầu

Để tiến hành đặt booking theo yêu cầu tại Happy Vivu.
Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

  • Bước 1 - Chọn số lượng: 1
  • Bước 2 - Nhập số tiền cần thanh toán vào phần Giá

Ví dụ: Số tiền cần thanh toán là 2.890.000đ. Quý khách nhập 2890000

  • Bước 3 - Nhấn nút Thêm vào giỏ hàng
  • Bước 4 - Phần Giỏ hàng lúc này đã hiện số tiền quý khách vừa nhập. Chọn Thanh toán để tiếp tục đến trang thanh toán